ARNIKA KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE
domacipece@arnika-zatec.cz
DETAILtel:415 740 399
603 723 699
www.arnika-zatec.cz
 
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, oblastní spolek Louny
Lucie Fraňková DiS.
azyl.zatec@cervenykriz.eu
DETAILtel:602 154 739www.cck-louny.eu
 
DOMOV PRO SENIORY A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ŽATCI, p.o.
Mgr. Petr Antoni
antoni@dpszatec.cz
DETAILtel:415 710 262
415 710 295
www.dpszatec.cz
 
KAMARÁD – LORM ŽATEC, p.o.
Ing. Andrea Rábová
reditel@kamarad-lorm.cz
DETAILtel:415 710 475
777 688 501
www.kamarad-lorm.cz
 
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA LEVANDULE
Radka Hrádková
levandule@nemzatec.cz
DETAILtel:777 978 999www.nemzatec.cz
 
MALTÉZSKÁ POMOC, o.p.s.
Renata Kubínková
renata.kubinkova@maltezskapomoc.cz
DETAILtel:730 166 373www.maltezskapomoc.cz
 
OBLASTNÍ CHARITA MOST
Michaela Lochmanová
lochmanova@charitamost.cz
DETAILtel:775 713 302www.charitamost.cz
 
8 OBLASTNÍ CHARITA V ŽATCI
Bartakovicsová Vlasta
Vlasta.Bartakovicsova@seznam.cz
DETAILtel:603772481www.dchltm.cz
 
CÍRKEV BEZ HRANIC ŽATEC
Jiří Hrádek
hradek@jubal.cz
DETAILtel:608 978 992www.cirkevzatec.cz
 
10 PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ A EEG – BIOFEEDBACK CENTRUM
Mgr. Eva Kapicová
e.kapicova@seznam.cz
DETAILtel:604 556 236www.educozatec.cz
 
SOCIÁLNÍ CENTRUM PRO RODINU, z.ú.
Bc.Ivana Benešová
scprorodinu@gmail.com
DETAILtel:602 943 155www.scprorodinu.cz
 
SEDMIKRÁSKA ŽATEC, z.s.
Michaela Hradcová
mcsedmikraska@seznam.cz
DETAILtel:776 322 176www.sedmikraskazatec.cz
 
NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s.
Lenka Němcová, r.s.
nemcova@nemzatec.cz
DETAILtel:414 110 402www.nemzatec.cz
 
14 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Milena Riglová
spc-zatec@seznam.cz
DETAILtel:415 711 329
724 064 501
www.zsp-zatec.cz
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
Mgr. František Holý
Specskol.zatec@seznam.cz
DETAILtel:415 712 899
602 440 340
www.specinka-zatec.cz
 
16 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PŠOV
PhDr. Arabadžiev Sava
sava.a@me.com
DETAILtel:778 411 320
415 214 615
www.vupsov.cz
 
VAVŘINEC, z.s.
Mgr. Miroslava Hrdličková, DiS.
hrdlickova@vavrinec-zs.cz
DETAILtel:702 190 514
725 525 134
www.vavrinec-zs.cz
 
SENIORCENTRUM ŽATEC, z.s.
Stanislava Žitníková
standul@seznam.cz
DETAILtel:777 555 497
 
ŽATECKÝ SPOLEK HANDICAP, z.s.
Světlana Smočeková
handicap-zatec@seznam.cz
DETAILtel:474 770 662
724 740 420
www.handicap-zatec.cz
 
21 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Mgr. Petra Gistrová
zatec@pppuk.cz
DETAILtel:415 712 761
602 172 208
www.pppuk.cz
 
PROMETHEUS Effect, o.p.s.
Mgr. Kateřina Malá
katerinamost@seznam.cz
DETAILtel:774 68 00 13www.osmosty.cz
 
23 PhDr.Ing. LAURA KUTŘÍNOVÁ
PhDr.Ing. Laura Kutřínová
laura.kutrinova@gmail.com
DETAILtel:774 333 881
 
INTERVENČNÍ CENTRUM
Mgr. Martina Vojtíšková
intervencnicentrum.ul@seznam.cz
DETAILtel:475 511 811www.spirala-ul.cz
 
25 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, OO LOUNY
Jaroslava Vostrá
jaroslavavostra@seznam.cz
DETAILtel:
 
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR , PRACOVIŠTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LOUNY
Věra Váchová, DiS.
DETAILtel:774 539 830
 
MOST K NADĚJI
Martin Motl, DiS.
vedouci.kcz@mostknadeji.cz
DETAILtel:415 710 514
602 219 371
www.mostknadeji.eu
 
VZDĚLÁVÁCÍ CENTRUM PODKRUŠNOHOŘÍ, z.s.
Mgr. Eva Kapicová
vcp@vcp-zatec.cz
DETAILtel:723 517 906
604 556 236
www.vcp-zatec.cz
 
ROZTANČENÁ KOLEČKA, z.s.
Jaroslava Panská
jarkapanska@centrum.cz
DETAILtel:723 209 538
 
OBLASTNÍ POBOČKA SJEDNOCENÉ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR
Blanka Vítková
louny-odbocka@sons.cz
DETAILtel:777 498 703www.sons.cz
 
SPEKTRA,v.d.n, KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Ing. Tomáš Hrdinka
hrdinka.tomas@spektra.eu
DETAILtel:241 763 416www.spektravox.cz
 
CENTRUM SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽATEC o.s.
centrumsluzeb-zatec@centrum.cz
DETAILtel:773 407 310www.centrumsluzeb-zatec.wbs.cz
 
34 ÚŘAD PRÁCE ČR, Krajská pobočka Ústí n/L., Kontaktní pracoviště Žatec
Miroslava Pelikánová
miroslava.pelikanova@ln.mpsv.cz
DETAILtel:950 134 204
950 134 205
portal.mpsv.cz
 
35 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST - NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s.
DETAILtel:414 110 164
414 110 440
www.nemzatec.cz
 
36 CLINIC Louny, a.s.
DETAILtel:415 242 134www.privamed.cz
 
37 Stomatologická pohotovost pro dospělé Litvínov
DETAILtel:476 162 240
 
38 Poliklinika Denisovo nábřeží, Plzeň
DETAILtel:378 218 171
378 218 172
www.pdnplzen.cz
 
Potravinová banka Džbánsko, z.s.
Dalibor Görig
pbdz@pbdz.cz
DETAILtel:777 764 775www.pb-dzbansko.cz
 
40 SVAZ DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
Eva Křikavová
eva.krik@seznam.cz
DETAILtel:723 539 559
 
41 KRAJSKÁ ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE A PORADNA PRO DĚTI
poradna@drugout.cz
DETAILtel:607 451 588
 
BUDÍK z.s.
Mgr. Ota Blail
budikspolek@gmail.com
DETAILtel:777 681 204
 
Raná péče - Diakonie ČCE
DETAILtel:235 518 392
731 668 406
 
EDA cz, z.ú.
info@eda.cz
DETAILtel:724 400 820www.eda.cz
 
FOKUS LABE z.ú.
Bc. Lenka Kocourková
kocourkova@fokuslabe.cz
DETAILtel:730 891 498www.fokuslabe.cz
 
Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.p.s.
Ing. Ivo Kraus
zatec@nruk.cz
DETAILtel:910 257 536
778 168 871
www.nruk.cz
 
REVENIUM z.s.
RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková
zuzana.nemcikova@revenium.cz
DETAILtel:724 801 290www.revenium.cz